Ukrainian Science Diaspora

Наукова дипломатія

Наукова дипломатія української наукової діаспори сфокусова­на на використанні талантів і мереж українських науковців за кордоном для зміцнен­ня міжнародної співпраці, сприяння взаємовигідному обміну знаннями та досвідом задля вирішення глобальних викликів і формування позитивного іміджу України у світі.

Наукова дипломатія орієнтована на міждисциплі­нарний діалог, міжкультурні зв’язки, особисті людські контакти та взаємодію з іноземними аудиторіями.

Що таке наукова дипломатія?

Наукова дипломатія - це напрям публічної дипломатії та інструмент «м’якої сили», що передбачає використання наукових, технологічних та академічних відносин для досягнення зовнішньополітичних цілей та сприяння міжнародному співробітництву.

Наукова дипломатія використовує досвід та напрацювання наукової діаспори, глобальні наукові мережі для налагодження міжнародної співпраці, обміну знаннями та інноваціями, побудови тісних партнерських відносин і зміцнення взаєморозуміння між країнами, таким чином сприяючи спільним науковим досягненням, вирішенню глобальних викликів та формуванню позитивного іміджу країни у світі.

Наукова дипломатія має три виміри:

  1. Дипломатія для науки - це використання дипломатичних інструментів для сприяння міжнародній науковій співпраці, наприклад, шляхом переговорів зі стейкхолдерами, які підтримують наукові та дослідницькі програми, або створення міжнародних наукових інфраструктур;
  2. Наука для дипломатії - це використання науки як "м'якої сили" для досягнення дипломатичних цілей, наприклад, для зміцнення міжнародних відносин і створення сприятливого клімату для розбудови дипломатичних відносин між країнами;
  3. Наука в дипломатії - це безпосередня підтримка дипломатичних процесів за допомогою науки, наприклад, надання наукових консультацій для інформування та підтримки прийняття рішень у міжнародній політиці.

Sources